free dating sites for black singles uk - Bialy labedz online dating

Był znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem króla Jana III, ale dziś pamiętamy o nim przede wszystkim jako o założycielu Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego zakonu męskiego o polskich korzeniach.

Po kilku miesiącach przeniósł się do Lwowa, aby kontynuować naukę w tamtejszym kolegium, jednak z powodu niedostatecznego przygotowania nie został przyjęty. W roku 1671 przywdział biały habit (na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi) i podjął działania na rzecz powołania nowej wspólnoty. Musiał znaleźć najpierw kandydatów na współbraci oraz miejsce na siedzibę tworzonego zakonu.

Uczył się więc następnie w kolegium pijarów w Podolińcu, a później w kolegiach jezuickich we Lwowie i w Rawie Mazowieckiej. W lipcu 1954 opuścił dom rodzinny i rozpoczął nowicjat w zakonie pijarów, przyjmując imię Stanisław od Jezusa i Maryi. Nowy etap w życiu Stanisława Papczyńskiego rozpoczął się w marcu 1661 r. Krosna otrzymał z rąk bpa Stanisława Sarnowskiego święcenia kapłańskie. Stanisław Papczyński chciał wprowadzić w życie swej wspólnoty bardziej radykalne zasady ubóstwa i gorliwości, popadł w konflikt z częścią współbraci. Nie mogąc w krótkim czasie zebrać kandydatów do tworzonego zgromadzenia, przyjął funkcję kapelana na dworze Karskich w Luboczy, gdzie napisał podręcznik ascetyczny dla świeckich oraz „Regułę życia” dla przyszłego zgromadzenia.

W wieku 23 lat miał niezłe wykształcenie i otwartą drogę do kariery. Po roku udał się na studia teologiczne do Warszawy. Oddał się z zapałem pracy duszpasterskiej i wychowawczo-naukowej (przez pewien czas był wykładowcą retoryki). spowiednikiem przyszłego króla Jana III oraz nuncjusza Antoniego Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII. Tym bowiem, którzy wiele swojego czasu poświęcali na doczesne przyjemności, te nowe zasady nie przypadły do gustu. Dwa lata później ojciec Papczyński znalazł się w Puszczy Korabiewskiej (obecnie Puszczy Mariańskiej), gdzie od dwunastu lat pustelnicze życie wraz z kilkoma towarzyszami prowadził Stanisław Krajewski, weteran wojenny.

Wkrótce stał się cenionym kaznodzieją i spowiednikiem. To on został pierwszym współbratem Papczyńskiego z nowego zgromadzenia, przyjął biały habit i złożył przysięgę podporządkowania regule.

Oszczerstwa, zniewagi, a nawet rękoczyny wobec „białych ojców” były codziennością.

Zmagając się z przeciwnościami, założyciel zakonu marianów nie zapominał o swoim podstawowym powołaniu – był duszpasterzem, który odprawiał msze św., spowiadał, nauczał, prowadził ludzi do Boga. Dziecko rzeczywiście ożyło w czasie mszy odprawionej przez białego ojca.Szczególnie dużo czasu poświęcał ludziom prostym, których problemy doskonale rozumiał. Stanisława Papczyńskiego rozwinęły się dary prorokowania i uzdrawiania. zobaczył wojska Rzeczpospolitej odnoszące zwycięstwo nad Turkami pod wodzą hetmana Sobieskiego. Nawiedzały go proszące o modlitwę dusze czyśćcowe ludzi, którzy ginęli na licznych polach bitew. Sława świętości Stanisława Papczyńskiego rozchodziła się szybko w okolicy.Najbardziej znanym cudem dokonanym przez Stanisława Papczyńskiego było z kolei wskrzeszenie córki właścicielki majątku Cedrowice. Wielkim szacunkiem darzył go nawet sam król Jan III, który przyjął marianów pod swoją protekcję, a u samego Papczyńskiego się spowiadał. zgromadzenie marianów zostało erygowane na prawie diecezjalnym. Papczyński ruszył pieszo do Rzymu, by uzyskać dla swojego zgromadzenia również aprobatę papieską.Przybyły na wizytację bp Jacek Święcicki zaaprobował wspólnotę żyjącą pod przewodnictwem Stanisława Papczyńskiego.Datę tego wydarzenia – 24 października 1673 roku – uważa się za początek zakonu marianów.Nowe zgromadzenie miało realizować trzy cele: szerzyć kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, modlić się za zmarłych oraz pomagać proboszczom w pracy duszpasterskiej.

312 Comments

  1. More complex medieval accounts of pleasure’s intentional relations are also noted (§2.3.1) and likewise contrasted with more nondual views.

  2. The Environmental Protection Agency of the United States estimates that more than 20% of normal children eat around a teaspoon of soil on several occasions, usually between one and three years of age.

  3. Sulejman Veličanstveni turska serija online sve epizode sa prevodom.

  4. The film stars Mammootty, Ambika, Nedumudi Venu and Urvashi in lead roles.

  5. GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIROGanhou2008 - Melhor Filme de Animação.

Comments are closed.